English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Tartakowski

RAPID COMMUNICATION
Właściwości elektrostatyczne modyfikowanych recyklatów izolacji kablowych

wykonanych z polichlorku winylu (j. ang.)

Polimery 2010, nr 6, 479


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.479


Streszczenie
Określono charakterystykę zaniku ładunku elektrostatycznego nowych kompozytów materiałowych otrzymanych z recyklatów pokablowych wykonanych z polichlorku winylu (PVC) i polietylenu (PE). Zbadano wpływ składu kompozytów, sposobu ich wytwarzania oraz działania czynników starzeniowych na przebieg krzywej zaniku ładunku elektrostatycznego tych materiałów w funkcji czasu. Określenie wpływu składu i metody wykonania kompozytów na ich właściwości elektrostatyczne pozwala na ocenę możliwości ich potencjalnych zastosowań.


Słowa kluczowe: zanik ładunku elektrostatycznego, recyklat, polichlorek winylu, polietylen


e-mail: Zenon.Tartakowski@zut.edu.pl


Z. Tartakowski (479 KB)
Właściwości elektrostatyczne modyfikowanych recyklatów izolacji kablowych wykonanych z polichlorku winylu (j. ang.)