English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Sztuka, I. Kołodziejska

Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane

do opakowań żywności. Cz. II. Modyfikacje
Polimery 2008, nr 10, 725


Streszczenie

Artykuł jest kontynuacją przeglądu literatury dotyczącego jadalnych opakowań żywności wytwarzanych z polimerów naturalnych (białek lub polisacharydów, por. cz I. Polimery, 53, nr 9). Przedstawiono różne rodzaje modyfikacji na drodze sieciowania (fizycznego, chemicznego i enzymatycznego) folii opakowaniowych uzyskanych z takich materiałów. Sieciowanie jest konieczne w celu ograniczenia rozpuszczalności w wodzie i przepuszczalności pary wodnej (WVP) oraz polepszenia ich właściwości mechanicznych. Scharakteryzowano właściwości użytkowe omawianych folii w zależności od sposobu sieciowania. Opisano również efekty plastyfikacji folii za pomocą rozmaitych substancji plastyfikujących, stosowanej w celu wyeliminowania nadmiernej kruchości materiału i zwiększenia jego rozciągliwości.


Słowa kluczowe: polimery naturalne, białka, polisacharydy, opakowania jadalne, sieciowanie, plastyfikacja, właściwości użytkowe


e-mail: i.kolodziejska@chem.pg.gda.pl


K. Sztuka, I. Kołodziejska (90.4 KB)
Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Cz. II. Modyfikacje