English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Świerz-Motysia B., R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Piotrowska

Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszanin polilaktydu i termoplastycznej skrobi

Polimery 2011, nr 4, 271


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.271


Streszczenie

Zbadano wpływ kompatybilizatora na właściwości binarnych mieszanin polilaktydu (PLA) i termoplastycznej skrobi (TPS). W charakterze kompatybilizatora stosowano modyfikowany polilaktyd z reaktywnymi grupami bezwodnikowymi (PLAm). Proces wytwarzania termoplastycznej skrobi (ziemniaczanej TPS-Z i kukurydzianej TPS-K), kompatybilizatora i mieszanin PLA/TPS o zawartości 40 lub 50 % mas. skrobi prowadzono w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej. Strukturę otrzymanych materiałów oceniano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i spektroskopii FT-IR. Zbadano dynamiczne (DMTA) oraz statyczne właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu, a także stopień biodegradacji w tzw. „teście glebowym”. Lepsze właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu oraz większa udarność mieszanin z udziałem kompatybilizatora w porównaniu z właściwościami kompozycji bez kompatybilizatora, wskazują na przebieg intensywnych efektów międzyfazowych zachodzących w procesie wytłaczania reaktywnego, prawdopodobnie w wyniku tworzących się wiązań wodorowych pomiędzy grupami bezwodnikowymi kompatybilizatora i hydroksylowymi skrobi. Szybkość biodegradacji mieszanin maleje wraz ze wzrostem udziału kompatybilizatora.


Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, termoplastyczna skrobia, polilaktyd, kompatybilizacja


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl


B. Świerz-Motysia B., R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Piotrowska

Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszanin polilaktydu i termoplastycznej skrobi