English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bączek, J. Janicki

Struktura nadcząsteczkowa i wybrane właściwości modyfikowanych

włókien PA 6/LCO (j. ang.)

Polimery 2011, nr 9, 637


Streszczenie

Analizowano wpływ dodatku oligoestru ciekłokrystalicznego (LCO) na strukturę nadcząsteczkową, właściwości termiczne i mechaniczne włókien formowanych z mieszaniny PA 6 i LCO (95/5). Wykorzystując dyfrakcyjne metody SAXS i WAXS zbadano strukturę zarówno modyfikatora LCO włókien poliamidowych (rys. 3), jak i samej matrycy PA 6 (tabela 2). Na podstawie uzyskanych wyników badań rentgenowskich zaproponowano model struktury nadcząsteczkowej modyfikowanych włókien PA 6/LCO (rys. 10), w którym ujawnia się charakterystyczne rozmieszczenie domen modyfikatora w matrycy polimerowej. Na podstawie badań DSC porównano również właściwości termiczne włókien PA 6 oraz modyfikowanych włókien PA 6/LCO (rys. 10, 11) a także wybrane ich właściwości mechaniczne.


Słowa kluczowe: struktura nadcząsteczkowa, włókna modyfikowane, oligoester ciekłokrystaliczny, parametry wytrzymałościowe


e-mail: mbaczek@ath.bielsko.pl


M. Bączek, J. Janicki

Struktura nadcząsteczkowa i wybrane właściwości modyfikowanych włókien PA 6/LCO (j. ang.)