English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Stoiljković

Znaczenie teorii naturalnej filozofii Boscovicha dla wiedzy o polimerach (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 804


Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury z okresu XVIII-XXI wieku wykazano, że Roger Boscovich, autor fundamentalnej teorii filozofii (rys. 1), już w XVIII w., w ramach tej teorii, jako pierwszy przewidział możliwość formowania się spiralnych łańcuchów atomowych - których kształt w znacznym stopniu zależy od bardzo niewielkich zmian odległości pomiędzy atomami - a także możliwość występowania elastycznych właściwości takich łańcuchów (rys. 2-5). Przedstawiono również niektóre potwierdzone przez zespół Autora niniejszego artykułu przykłady owocnych zastosowań teorii Boscovicha do interpretacji wyników rodnikowej wysokociśnieniowej polimeryzacji gazowego etylenu oraz polimeryzacji ciekłego metakrylanu metylu (rys. 9-11). Priorytet makromolekularnej hipotezy Boscovicha nie podlega żadnej wątpliwości a jego teoria może wciąż jeszcze znajdować zastosowanie w interpretacji osiągnięć współczesnej nauki o polimerach.


Słowa kluczowe: Roger Boscovich, teoria filozofii naturalnej, hipoteza makromolekularna, wysokociśnieniowa polimeryzacja etylenu, polimeryzacja metakrylanu metylu


e-mail: dragos@uns.ns.ac.yu


D. Stoiljković (152.3 KB)
Znaczenie teorii naturalnej filozofii Boscovicha dla wiedzy o polimerach (j. ang.)