English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. E. Stępień

Biologiczna degradacja polieterouretanów

Polimery 2010, nr 6, 431


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.431

Streszczenie
Artykuł stanowi krótki przegląd literaturowy dotyczący zagadnień związanych z biodegradacją polieterouretanów (PEUR). Omówiono wyniki badań enzymatycznej degradacji oraz utleniania takich polimerów, prowadzonych zarówno w układach in vivo, jak i in vitro. Dodatkowo przedstawiono ocenę wpływu środowiska kompostu wzbogaconego kulturami grzybów, a także modyfikacji struktury PEUR na stopień ich degradacji.


Słowa kluczowe: polieterouretany, biodegradacja, degradacja in vivo, degradacja in vitro, biostabilność, degradacja enzymatyczna


e-mail: astepien@univ.rzeszow.pl

A. E. Stępień (62.2 KB)
Biologiczna degradacja polieterouretanów