English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller

Przepływ uogólnionych cieczy newtonowskich w kanale ślimaka układu uplastyczniającego wytłaczarki

Polimery 2009, nr 4, 288


Streszczenie
Przedstawiono teoretyczną analizę izotermicznych, ustalonych i w pełni rozwiniętych przepływów uogólnionych cieczy newtonowskich w kanale ślimaka. Wykazano, że natężenie przepływu można opisać prostym wyrażeniem ogólnym słusznym dla każdej cieczy, przy czym parametry tego równania, które trzeba zwykle wyznaczać metodami numerycznymi, zależą od rodzaju cieczy. Z tego względu w odniesieniu do najważniejszego w praktyce równania cieczy potęgowej omówiono efektywne metody przybliżonego obliczania tych parametrów, co prowadzi do prostych równań wiążących natężenie przepływu zarówno jedno-, jak i dwukierunkowego z parametrami roboczymi procesu wytłaczania. Omówiono także możliwości zastosowania uzyskanych wyników do obliczeń charakterystyk przepływów nieizotermicznych w kanałach zakrzywionych o małej szerokości względnej z uwzględnieniem przepływu przeciekowego.


Słowa kluczowe: układ uplastyczniający wytłaczarki, przepływ w kanale ślimaka, uogólnione ciecze newtonowskie, równanie potęgowe, analiza teoretyczna, parametry robocze, przybliżone obliczanie natężenia przepływu


R. Steller (130.5 KB)
Przepływ uogólnionych cieczy newtonowskich w kanale ślimaka układu uplastyczniającego wytłaczarki