English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Stasiek

Współczesne technologie i urządzenia do wytłaczania folii metodą wytłaczania

z rozdmuchiwaniem. Cz. II. Kierunki rozwoju linii technologicznych do wytłaczania folii

z rozdmuchiwaniem jednostopniowym

Polimery 2005, nr 5, 329


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.329


Streszczenie

W artykule przeglądowym scharakteryzowano kierunki rozwoju konstrukcji podstawowych urządzeń linii technologicznych do wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem jednostopniowym, mianowicie wytłaczarek, głowic, układów chłodzących folie (w tym pierścieni), oraz układów odbierających. Szczególną uwagę poświęcono przy tym rozwiązaniom obrotowym takich urządzeń. Omówiono także automatyzację tych linii, zwłaszcza regulujących grubość folii i związaną z tym koordynację pracy wielu ich elementów składowych. Ponadto przedstawiono wykorzystanie uproszczonych równań bilansu energii do wstępnego obliczania długości drogi chłodzenia wielowarstwowych folii w liniach do ich wytłaczania, z wykorzystaniem wyznaczonej doświadczalnie średniej wartości współczynnika przejmowania ciepła.


Słowa kluczowe: wytłaczanie folii, rozdmuchiwanie jednostopniowe, elementy instalacji, automatyzacja, uproszczone równania bilansu energii, chłodzenie, wymiana ciepła

J. Stasiek (696.9 KB)
Współczesne technologie i urządzenia do wytłaczania folii metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Cz. II. Kierunki rozwoju linii technologicznych do wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem jednostopniowym