English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Staroszczyk, M. Fiedorowicz, P. Janas, P. Tomasik

Wpływ liniowo spolaryzowanego światła czerwonego i zielonego na proces

depolimeryzacja-repolimeryzacja polisacharydów w ziarnie skrobiowym (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 874


Streszczenie

Wodne zawiesiny skrobi kukurydzianej, kukurydzianej woskowej i ziemniaczanej naświetlano w ciągu 5-50h liniowo spolaryzowanym światłem (LPL) długości 480-560nm (zielonym) i 600-680 nm (czerwonym). Na podstawie wyników oceny produktów metodami DSC (kinetyka żelowania), spektrofotometrycznie oznaczanego zabarwienia w reakcji z jodem (BV), granicznej liczby lepkościowej ([η]), dyfraktometrii rentgenowskiej oraz badania kinetyki α-amylolizy (tabele 1 i 2, rys. 1 i 2) ustalono, że podobnie jak zastosowane we wcześniejszych pracach białe LPL - barwne LPL powodowało depolimeryzację, a następnie repolimeryzację polisacharydów, tj. amylozy i amylopektyny. Ilościowe efekty naświetlania zielonym i czerwonym LPL są na ogół niezbyt wielkie i zależą od botanicznego pochodzenia skrobi, natomiast jakościowy charakter zmian pod wpływem kolorowego LPL jest taki sam jak w przypadku białego LPL.


Słowa kluczowe: liniowo spolaryzowane światło, barwa światła, skrobia, pochodzenie botaniczne, depolimeryzacja, repolimeryzacja


e-mail: rrtomasi@cyf-kr.edu.pl


H. Staroszczyk, M. Fiedorowicz, P. Janas, P. Tomasik (277 KB)
Wpływ liniowo spolaryzowanego światła czerwonego i zielonego na proces depolimeryzacja-repolimeryzacja polisacharydów w ziarnie skrobiowym (j. ang.)