English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Stączek

Zautomatyzowana metoda sekwencyjnego korygowania przebiegu cyklu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych.

Cz. II. Rozmyty algorytm korekcji

Polimery 2009, nr 1, 42


Streszczenie
Przedstawiono jeden z wariantów zautomatyzowanej metody sekwencyjnego nadzorowania w czasie rzeczywistym procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych, której główne założenia oraz ideę działania zawiera cz. I. (por. [1]). Opisano budowę rozmytych modeli nadzorowanych charakterystyk jakości wypraski, strukturę algorytmu sterującego przebiegiem cyklu wtryskiwania a także metodykę konstruowania reguł rozmytych dla regulatorów korygujących (FLC), realizujących wielokryterialne strategie nadzorowania. Rozmyty wariant opracowanej metody zastosowano do jednoczesnego nadzorowania długości (L) oraz wytrzymałości na rozciąganie (Rm) znormalizowanej wypraski z PE-LD. Testy doświadczalne wykazały dużą skuteczność zaproponowanej metody - rozproszenie długości (ΔL) znacznie zmalało a jednocześnie nastąpił wzrost średniej wartości wytrzymałości na rozciąganie.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, tworzywo termoplastyczne, nadzorowanie, rozmyty algorytm korekcji, sterowanie skurczem i wytrzymałością


e-mail: p.staczek@pollub.pl


Paweł Stączek (219.3 KB)
Zautomatyzowana metoda sekwencyjnego korygowania przebiegu cyklu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych