English version
Drukuj

Polimery w specjalnych zastosowaniach

Tematyka badawcza


– Oczyszczanie:

 • kwasu salicylowego
 • sulfatiazolu
 • surowych olejów jadalnych
 • przepracowanych olejów silnikowych
 • gliceryny - produktu ubocznego po produkcji paliwa rzepakowego
 • odpadowych kwasów tłuszczowych w celu zastosowania ich do otrzymywania estrów i żywic poliestrowych

– Wydzielanie heparyny niefrakcjonowanej i otrzymywanie heparyny drobnocząsteczkowej
– Pozyskiwanie związków biologicznie aktywnych z surowców roślinnych (np. kapusty białej)


Doświadczenie


 • Otrzymywanie suspensji polimerowych
 • Otrzymywanie monodyspersyjnych lateksów
 • Otrzymywanie testów diagnostycznych
 • Wydzielanie i oczyszczanie:

 • substancji farmaceutycznych
 • substancji naturalnych; kwasu giberelinowego, morfiny, heparyny

 • Oczyszczanie produktów naftowych
 • Wydzielanie fenyloalaniny
 • Wydzielanie związków bioaktywnych z surowców roślinnych.


Oferowane technologie


 • Lateksy monodyspersyjne
 • Oczyszczanie kwasu salicylowego
 • Oczyszczanie sulfatiazolu
 • Oczyszczanie olejów jadalnych
 • Oczyszczanie przepracowanych olejów silnikowych
 • Oczyszczanie gliceryny
 • Biopreparat z kapusty białej.


Metodyka i wyposażenie badawcze


 • Ultrawirówka firmy BECKMAN
 • Lepkościomierz Brookfielda z przystawką do oznaczania małych lepkości
 • Sektrofotometr Jenway UV/VIS
 • Elektrolizer
 • Kolumny adsorpcyjne
 • Tensiometr K 10 ST, Kruss

Kontakt


dr inż. Irena Grzywa-Niksińska

tel. +48 22 568 20 05