English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Spasówka, E. Rudnik, J. Kijeński

Biodegradowalne nanokompozyty polimerowe. Cz. I. metody otrzymywania

Polimery 2006, nr 9, 617


Streszczenie

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod otrzymywania biodegradowalnych nanokompozytów polimerowych na podstawie nanonapełniaczy nieorganicznych oraz skrobi, celulozy, żelatyny, chitozanu, poli(kwasu mlekowego) (PLA), poli(kwasu hydroksymasłowego) (PHB), poli(bursztynianu butylenu) (PBS), poli(kaprolaktonu) (PCL) lub poliestrów alifatycznych. Na przykładzie montmorylonitu przedstawiono mechanizm współoddziaływania polimerów z warstwowymi nanonapełniaczami. Omówiono metody mieszania tych składników nanokompozytów w stanie stopionym bądź w roztworze, procesy współstrącania, polimeryzację in situ, technikę zol-żel oraz sposoby niekonwencjonalne, przede wszystkim wysokoenergetyczne rozdrabnianie (HEBM).


Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, nieorganiczne nanonapełniacze, montmorylonit, nanokompozyty, metody otrzymywania


e-mail: ewa.spasowka@ichp.pl


E. Spasówka, E. Rudnik, J. Kijeński (188 KB)
Biodegradowalne nanokompozyty polimerowe. Cz. I. metody otrzymywania