English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pączkowski

Sondy fluorescencyjne jako narzędzie badawcze w chemii polimerów

Polimery 2005, nr 7-8, 520


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.520


Streszczenie

W artykule przeglądowym przedstawiono typy sond fluorescencyjnych oraz ich zastosowania w badaniach właściwości polimerów w fazie stałej i kinetyki polimeryzacji. Omówiono budowę oraz właściwości fotofizyczne pięciu typów sond fluorescencyjnych wykorzystujących: powstawanie ekscymerów [wzór (I)], podwójną fluorescencję (twisted intramolecular charge transfer - TICT), wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie elektronu (ICT) {w tym sondy „Fluoroprene” [wzór (II)] oraz na podstawie 9-akrydynowych pochodnych amin aromatycznych [wzory (III)-(IV)]}, sole organiczne [wzory (VII) i (VIIII), schemat A] i zdolność przekazywania energii pomiędzy fluorescencyjnymi cząsteczkami.


Słowa kluczowe: sondy fluorescencyjne, budowa, właściwości fotofizyczne, badanie kinetyki polimeryzacji, badanie właściwości polimerów
J. Pączkowski (1.69 MB)
Sondy fluorescencyjne jako narzędzie badawcze w chemii polimerów (cz. I)
J. Pączkowski (1.29 MB)
Sondy fluorescencyjne jako narzędzie badawcze w chemii polimerów (cz. II)