English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Śmiechowski, J. Żarłok, J. Skiba, E. Wardzińska, P. Penczek

Możliwości zastosowania żywic epoksydowych w procesie wyprawiania skór

Polimery 2009, nr 6, 466


Streszczenie
Omówiono, stosowane dotychczas, związki do garbowania skór naturalnych oraz nowej generacji polimerowe środki dogarbowująco-natłuszczające, w tym zwłaszcza żywice epoksydowe (ŻE). Oznaczono temperaturę skurczu (miarę odporności hydrotermicznej), miękkość, właściwości higieniczne (sorpcję, desorpcję, przepuszczalność pary wodnej), a także zmiany kątów zwilżania w funkcji czasu (miarę hydrofobowości) skór garbowanych z zastosowaniem modyfikowanych ŻE (MŻE), jak również wskaźnik biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w odniesieniu do kąpieli dogarbowująco-natłuszczających. Na tej podstawie oceniano przydatność użytych MŻE (tabela 1) w procesie wyprawiania skór. Stwierdzono, że wykorzystanie w tym procesie MŻE nie pozwala na uzyskanie skór o zadawalającej odporności hydrotermicznej i korzystnych właściwościach higienicznych.

Słowa kluczowe: dogarbowywanie, modyfikowane żywice epoksydowe, skóra wyprawiona, odporność hydrotermiczna, właściwości higieniczne, hydrofobowość


e-mail: zarlokj@onet.eu


K. Śmiechowski, J. Żarłok, J. Skiba, E. Wardzińska, P. Penczek (125.2 KB)
Możliwości zastosowania żywic epoksydowych w procesie wyprawiania skór