English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ślusarczyk, M. Piotrowska

Srebro jako grzybobójczy dodatek do farb (j. ang.)
Polimery 2008, nr 10, 743


Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości biobójczych dekoracyjnych farb wodorozcieńczalnych, których właściwości przeciwdrobnoustrojowe są wynikiem oddziaływania srebra. Sprawdzano skuteczność biobójczą czterech handlowych preparatów srebra, dodawanych do farby podstawowej w ilości 30ppm oraz 40ppm (masowo, w przeliczeniu na Ag). Badano powłoki świeże oraz poddawane procesowi przyspieszonego starzenia. Powłoki uzyskane z przygotowanych farb nanoszono na trzy rodzaje podłoża: szkło, płytki lignino-cementowe lub płyty kartonowo-gipsowe. Badania mikrobiologiczne prowadzono według normy PN-85/C-89080 z własnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki badanych materiałów. W badaniach stosowano grzyby pleśniowe, najczęściej wykrywane w pomieszczeniach użytkowych tj. Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides, Aspergillus versicolor oraz Penicillium chrysogenum. Wymienione szczepy zostały wyizolowane ze środowiska mieszkaniowego. Stwierdzono, że srebro wykazuje działanie fungistatyczne, a efekt ten zależy od rodzaju podłoża, od pH środowiska, rodzaju zastosowanego preparatu srebra oraz od gatunku organizmu zasiedlającego powłokę.


Słowa kluczowe: srebro, działanie przeciwdrobnoustrojowe, farby dyspersyjne, skuteczność biobójcza


e-mail: a.slusarczyk@impib.pl


A. Ślusarczyk, M. Piotrowska (86.3 KB)
Srebro jako grzybobójczy dodatek do farb (j. ang.)