English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Siwek, A. Libik, K. Twardowska-Schmidt, D. Ciechańska, I. Gryza

Zastosowanie biopolimerów w rolnictwie

Polimery 2010, nr 11-12, 806


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.806

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący materiałów polimerowych wykorzystywanych w rolnictwie. Wymieniono rodzaje polimerów, postaci i sposoby ich użycia, a także szczegółowo omówiono polimery biodegradowalne, zwracając uwagę na czynniki wpływające na proces degradacji. Opisano zastosowanie takich biodegradowalnych materiałów, charakteryzując przy tym ich właściwości i wynikającą z nich przydatność w produkcji rolniczej. Osobny rozdział poświęcono polimerom termoplastycznym o właściwościach włóknotwórczych oraz biodegradowalnym materiałom włókninowym przeznaczonym do celów rolniczych.


Słowa kluczowe: biodegradowalność, polimery, rolnictwo


e-mail: Dciechan@ibwch.lodz.pl


P. Siwek, A. Libik, K. Twardowska-Schmidt, D. Ciechańska, I. Gryza (92.6 KB)
Zastosowanie biopolimerów w rolnictwie