English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Sionkowski, H. Kaczmarek

Polimery z nanocząstkami srebra

– wybrane układy – otrzymywanie, właściwości, zastosowania

Polimery 2010, nr 7-8, 545


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.545

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury ostatnich 10 lat dotyczący nanokompozytów polimerowych z udziałem srebra. Przedstawiono właściwości i sposoby otrzymywania nanocząstek srebra, omówiono metody wytwarzania nanokompozytów polimer/Ag, rolę matrycy polimerowej oraz fizyczne, chemiczne i biologiczne cechy takich układów. Scharakteryzowano również najważniejsze techniki analityczne wykorzystywane w badaniach nanokompozytów polimerowo-srebrowych, a także główne ich zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na aktywność antybakteryjną cząstek srebra, która czyni omawiane nanokompozyty potencjalnie użytecznymi w medycynie i w gospodarstwie domowym.


Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, nanokompozyty polimerowe, właściwości antybakteryjne, metody badań, zastosowania


e-mail: halina@chem.uni.torun.pl


G. Sionkowski, H. Kaczmarek (91.8 KB)
Polimery z nanocząstkami srebra – wybrane układy – otrzymywanie, właściwości, zastosowania