English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Šimek, V. Dočkalová, V. Ducháček

Możliwości recyklingu mieszanek poli(chlorek winylu)/poliamid 12 (j. ang.)

Polimery 2008, nr 2, 138


Streszczenie

Za pomocą plastografu Brabendera przygotowano mieszanki poli(chlorku winylu) (PVC) i poliamidu 12 (PA 12). Otrzymane próbki badano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (rys. 2), dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) (rys. 3, tabela 1), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) (tabela 1) oraz wyznaczono udarność metodą Charpy'ego (rys. 1). Za pomocą tych samych metod zbadano zdolność mieszanek PVC/PA 12 do kompatybilizacji za pomocą chlorowanego polietylenu (CPE) (rys. 4-17). Otrzymane wyniki potwierdziły możliwości uzyskania z kruchych i niemieszalnych układów PVC/PA 12 mieszanek o pożądanych właściwościach.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), poliamid, kompatybilizacja, mieszanina


e-mail: jan.simek@vscht.cz


J. Šimek, V. Dočkalová, V. Ducháček (144.4 KB)
Możliwości recyklingu mieszanek poli(chlorek winylu)/poliamid 12 (j. ang.)