English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski, M. Mikrut, J. Magryta, B. Wolska

Sieciowanie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego disulfidem tetraizobutylotiuramu

Polimery 2005, nr 10, 718


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.718


Streszczenie

Wyniki oznaczań wulkametrycznych, pęcznienia równowagowego, zawartości zolu, gęstości (na podstawie stałych elastyczności) oraz właściwości mechanicznych wskazują, że zastosowany disulfid tetraizobutylotiuramu (TiBTD) jest efektywną substancją sieciującą kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) jedynie w obecności ZnO [równania (1)-(3)] i stearyny jako aktywatorów wulkanizacji. Sieciowanie NBR wobec TiBTD w temp. 433K charakteryzuje się „maszerującym” modułem w przypadku zawartości stearyny <0,9 cz. mas. lub rewersją, jeżeli zawartość stearyny jest większa od optymalnej (>1,2 cz. mas.). W obecności stałej ilości ZnO (4 cz. mas.) gęstość sieci przestrzennej kauczuku usieciowanego TiBTD (0,20 mol/kg kauczuku) jest liniową, rosnącą funkcją zawartości stearyny w mieszance. Obecność stearyny zwiększa nawet 4-5-krotnie efektywność sieciującego działania TiBTD. Sieciowaniu NBR towarzyszy wiązanie się części produktów rozpadu disulfidu z elastomerem [równanie (4)]. W sieciach przestrzennych NBR usieciowanego pod wpływem TiBTD w obecności ZnO i stearyny występują jedynie poprzeczne wiązania mono- i disulfidowe, natomiast brak sieciujących wiązań polisulfidowych.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, sieciowanie, disulfid tetraizobutylotiuramu, aktywatory sieciowania, tlenek cynku, kwas stearynowy
W. M. Rzymski, M. Mikrut, J. Magryta, B. Wolska (124.9 KB)
Sieciowanie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego disulfidem tetraizobutylotiuramu