English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Shyichuk, K. Piszczek, J. Rokitnicka

RAPID COMMUNICATION
Poprawa właściwości mechanicznych starzonego polistyrenu poddanego recyklingowi (j. ang)

Polimery 2006, nr 5, 382


Streszczenie

Badano właściwości polistyrenu poddanego symulowanej recyrkulacji materiałowej. W badaniach zastosowano kombinowaną procedurę złożoną z kolejnych cykli starzenia termicznego i następującego po nich wtryskiwania. Sprzyjający przetwarzalności recyklatów wzrost wartości wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) (rys. 2) oraz spadek temperatury płynięcia (rys. 1) spowodowane są stopniowym zmniejszaniem się z-średniego ciężaru cząsteczkowego (rys. 3). Stwierdzono regularne cykliczne zmiany wytrzymałości na zerwanie, wydłużenia przy zerwaniu oraz udarności. Badane właściwości mechaniczne otrzymanych metodą wtryskiwania próbek ulegają pogorszeniu po kolejnym cyklu wygrzewania i wykazują poprawę po następującym po nim cyklu wtryskiwania (rys. 4-7).


Słowa kluczowe: polistyren, symulowany recykling, wielokrotna regeneracja, próba rozciągania, ciężar cząsteczkowy, wskaźnik szybkości płynięcia


e-mail: kazimierz.piszczek@atr.bydgoszcz.pl


A. Shyichuk, K. Piszczek, J. Rokitnicka (90.2 KB)
Poprawa właściwości mechanicznych starzonego polistyrenu poddanego recyklingowi (j. ang)