English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Sawicz, J. Ortyl, R. Popielarz

Ocena przydatności 7-hydroksy-4-metylokumaryny do monitorowania

procesów utwardzania oraz znakowania żywic epoksydowych

Polimery 2010, nr 7-8, 539


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.539

Streszczenie
Zbadano przydatność technologii sond fluorescencyjnych (FPT) do monitorowania przebiegu procesów sieciowania żywic epoksydowych poliaminami oraz możliwość znakowania żywic epoksydowych znacznikami fluorescencyjnymi. W charakterze sondy fluorescencyjnej wykorzystano 7-hydroksy-4-metylokumarynę, wprowadzaną do kompozycji żywica epoksydowa/utwardzacz w wyniku rozpuszczenia sondy w jednym ze składników układu lub, chemicznego wbudowania jej do monomeru epoksydowego. Stwierdzono, że wolna (niewbudowana) 7-hydroksy-4-metylokumaryna może służyć do monitorowania procesów utwardzania żywic epoksydowych metodą FPT i dostarczać cennych informacji o przebiegu procesu sieciowania oraz czasie potrzebnym do całkowitego utwardzenia. Z kolei wbudowana do monomeru epoksydowego 7-hydroksy-4-metylokumaryna o niezmiennej charakterystyce spektralnej lepiej nadaje się do roli znacznika fluorescencyjnego.


Słowa kluczowe: sondy fluoroscencyjne, 7-hydroksy-4-metylokumaryna, żywice epoksydowe, sieciowanie


e-mail: rpopiel@pk.edu.pl


K. Sawicz, J. Ortyl, R. Popielarz (147.6 KB)
Ocena przydatności 7-hydroksy-4-metylokumaryny do monitorowania procesów utwardzania oraz znakowania żywic epoksydowych