English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

V. Sáenz de J. Arbona, A. Ribes-Greus

Wpływ fotooksydacyjnego starzenia w warunkach naturalnych na dynamiczne

właściwości mechaniczne mieszanin PE-LD/PE-LLD (j. ang.)

Polimery 2009, nr 4, 250


Streszczenie
Przedmiotem badań były mieszaniny polietylenów małej gęstości (PE-LD/PE-LLD) w pełnym przedziale ich składu. Metodą dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA) określono wpływ składu i czasu ekspozycji (do 24 miesięcy) na przebieg fotooksydacyjnego starzenia tych układów w warunkach naturalnych (Hiszpania, tabela 1). Scharakteryzowano zachodzące w toku starzenia zmiany modułu zachowawczego (E', rys. 1), tangensa kąta stratności (tgδ, rys. 2) oraz modułu stratności (E", rys. 3). Na tej podstawie wyodrębniono trzy obszary relaksacyjne (α, β, γ) określając ich przedziały temperaturowe (tabele 2, 3, 4); w odniesieniu do nakładających się obszarów relaksacji α i β zastosowano przy tym zaproponowaną przez Charleswortha metodę dekonwolucji wraz z równaniem Fuossa-Kirkwooda (rys. 4). Ustalono, że zmiany spowodowane starzeniem uwidaczniają się najbardziej w obszarze relaksacji β. Najodporniejsze na starzenie są mieszaniny zawierające 50% PE-LD.


Słowa kluczowe: mieszaniny PE-LD/PE-LLD, fotooksydacja, dynamiczne właściwości mechaniczne, procesy relaksacyjne


e-mail: aribes@ter.upv.es


V. Sáenz de J. Arbona, A. Ribes-Greus (146 KB)
Wpływ fotooksydacyjnego starzenia w warunkach naturalnych na dynamiczne właściwości mechaniczne mieszanin PE-LD/PE-LLD (j. ang.)