English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ryszkowska, K. Sałasińska

Kompozyty z folii oksybiodegradowalnej z recyklingu napełniane drewnem

Polimery 2010, nr 10, 740


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.740

Streszczenie

Wytworzono kompozyty polimerowo-drzewne (WPC) na podstawie oksybiodegradowalnego polietylenu (PE-HD) pochodzącego z recyklingu i zawierającego 1 % dodatku pro-degradanta (d2w) oraz mączki drzewnej o stałych parametrach w ilości 32 % mas. Następnie poddano je analizie obejmującej badania wykonywane zazwyczaj w przypadku tworzyw polimerowych oraz badania zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej a dotyczące kompozytów polimerowo-drzewnych. Określano, m.in. gęstość, zawartość wilgoci, ciepło spalania, zapalność, odporność na przyspieszone starzenie i właściwości mechaniczne. Analiza miała na celu ustalenie, czy materiały WPC wykonane z tworzyw oksybiodegradowalnych i drewna mają właściwości pozwalające na ich dalszą aplikację oraz czy stanowią materiał konkurencyjny dla tradycyjnych tworzyw polimerowych.


Słowa kluczowe: polimery oksybiodegradowalne, recykling, kompozyty polimerowo-drzewne, właściwości.


e-mail: jrysz@meil.pw.edu.pl


J. Ryszkowska, K. Sałasińska (860.8 KB)
Kompozyty z folii oksybiodegradowalnej z recyklingu napełniane drewnem