English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rybiński, G. Janowska

Wpływ budowy sieci przestrzennej kauczuków nitrylowych na ich właściwości termiczne

Polimery 2009, nr 4, 275


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań wpływu budowy sieci przestrzennej kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych (NBR18 i NBR39) na ich właściwości termiczne. Kauczuki sieciowano konwencjonalnie za pomocą nadtlenku dikumylu lub siarki oraz niekonwencjonalnie, przy użyciu jodoformu (CHI3). Wulkanizaty oceniano metodą derywatograficzną (w atmosferze powietrza), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC - w atmosferze gazu obojętnego), a także techniką spektroskopii IR. Wykazano, że wulkanizaty jodoformowe charakteryzują się najmniejszą szybkością rozkładu termicznego i wyraźnie wyższą niż sieciowane konwencjonalnie temperaturą zeszklenia. Efekt ten wynika prawdopodobnie ze wzrostu wzajemnych oddziaływań makrocząsteczek spowodowanego modyfikacją jodoformem lub produktami jego rozkładu.


Słowa kluczowe: kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe, budowa sieci przestrzennej, właściwości termiczne


e-mail: przemek.r@interia.pl


P. Rybiński, G. Janowska (147.7 KB)
Wpływ budowy sieci przestrzennej kauczuków nitrylowych na ich właściwości termiczne