English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rejewski, J. Kijeński

Zużyte polimery — dostępne i perspektywiczne źródła surowcowe dla procesów recyklingu

Polimery 2010, nr 10, 711


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.711

Streszczenie

Przedstawiono wyniki analizy i ocen modeli bilansowych (szacunkowego, skorygowanego i zaawansowanego dynamicznego) łańcucha przemian polimerów w gospodarce krajowej „od produktu do odpadu poużytkowego”. Bilanse te, aczkolwiek wykazuję zadowalającą zgodność, charakteryzują się znacznym poziomem niepewności nie tylko w Polsce, lecz i w UE. Jest to spowodowane zarówno dynamicznym charakterem takich przemian, jak i różnymi parametrami segmentacji rynku polimerów w ich przemysłowych i końcowych zastosowaniach. Istnieją również istotne różnice we wzajemnych relacjach producentów, przetwórców, konsumentów oraz środowiska odbiorców polimerów zużytych. Podano podstawowe rezultaty oceny aktualnej dostępności surowcowej odpadów polimerowych w Polsce wraz z długoterminową prognozą.


Słowa kluczowe: zużyte polimery, recykling, dostępność surowcowa, perspektywy.


e-mail: pawel.rejewski@ichp.pl, j.kijenski@pw.plock.pl


P. Rejewski, J. Kijeński (98 KB)
Zużyte polimery — dostępne i perspektywiczne źródła surowcowe dla procesów recyklingu