English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

REDAKCJA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. Ignacego Mościckiego

Redakcja „Polimery”
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel./faks +48 (22) 633 98 04

tel. +48 (22) 568 21 73
e-mail polimery(at)ichp.pl


Kierownik Zespołu czasopisma "Polimery"

dr hab. inż. Regina Jeziórska


Członkowie redakcji

mgr inż. Małgorzata Choroś

mgr inż. Jolanta Krawcewicz