English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Mititelu, C. N. Cascaval

Reakcja utwardzania żywicy epoksydowej na podstawie mezogenicznej

pochodnej naftalenu (j. ang.)

Polimery 2005, nr 11-12, 839


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.839


Streszczenie

Badano reakcję utwardzania eteru diglycydylowego 2,7-dihydroksynaftalenu (2,7-DGEDHN), mezogenicznego monomeru epoksydowego, w obecności jednego ze środków sieciujących: 4,4'-metyleno-bis(3-chloro-2,6-dietyloaniliny) [MCDEA, wzór (I)], 2,7-diaminofluorenu [DAF, wzór (II)] lub 2-aminobifenylu [2-ABP, wzór (III)]. Przebieg reakcji monitorowano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) (rys. 1, 2 i 5) oraz techniki szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (WAXS) (rys. 4). Teksturę utwardzonej żywicy obserwowano używając mikroskopu optycznego ze skrzyżowanymi polaryzatorami (rys. 3). Stwierdzono, że reakcja utwardzania w układzie 2,7-DGEDHN/MCDEA prowadzi do produktu nie mającego właściwości ciekłokrystalicznych, a w układzie 2,7-DGEDHN/DAF do produktu o strukturze podobnej do smektycznej, typu Schlieren'a. Natomiast zastosowanie 2-ABP jako środka utwardzającego daje nieusieciowany, liniowy produkt.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, polimery ciekłokrystaliczne, utwardzanie, różnicowa kalorymetria skaningowa, szerokokątne rozpraszanie promieni rentgenowskich, mikroskopia optyczna ze skrzyżowanymi polaryzatorami
A. Mititelu, C. N. Cascaval (121.7 KB)
Reakcja utwardzania żywicy epoksydowej na podstawie mezogenicznej pochodnej naftalenu (j. ang.)