English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Radomski

Porównanie ujednorodniania tworzywa w trakcie wytłaczania w wytłaczarce ślimakowej

i ślimakowo-tarczowej

Polimery 2005, nr 5, 374


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.374


Streszczenie

Porównano przebieg ujednorodniania układu polietylen małej gęstości/znacznik koloryzujący w wytłaczarce jednoślimakowej i ślimakowo-tarczowej. Zbadano wpływ stężenia znacznika (0,022-0,087%) oraz prędkości obwodowej (0,067-0,134 m/s) na stopień ujednorodnienia układu w przekroju zarówno wzdłużnym, jak i poprzecznym. Stopień ujednorodnienia badano organoleptycznie (wzrokowo). W wytłaczarce jednoślimakowej znacznik jest rozprowadzany w strefie ujednorodniania od środka wytłoczyny w kierunku powierzchni zewnętrznej, natomiast w wytłaczarce ślimakowo-tarczowej - w szczelinie międzytarczowej od powierzchni zewnętrznej wytłoczyny do jej środka. Stwierdzono, że w tym drugim przypadku ujednorodnianie układu przebiega znacznie lepiej niż w pierwszym.


Słowa kluczowe: wytłaczarka jednoślimakowa, wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, znacznik koloryzujący, ujednorodnianie.

G. Radomski (1.07 MB)
Porównanie ujednorodniania tworzywa w trakcie wytłaczania w wytłaczarce ślimakowej i ślimakowo-tarczowej