English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Profesor Krzysztof Matyjaszewski Laureatem Nagrody Wolfa

Polimery, nr 3/2011

ICHP - prof_matyjaszewski


Z ogromną satysfakcją informujemy, że wybitny polski chemik, członek Rady Programowej naszego czasopisma — profesor Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA i Centrum Badañ Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi) został laureatem Nagrody Wolfa 2011 w dziedzinie nauk chemicznych.

O prestiżu nagrodyWolfa świadczy fakt, że aż 9 spośród 42 jej dotychczasowych laureatów w dziedzinie chemii zostało uhonorowanych nagrodą Nobla.

Nagroda Wolfa przyznawana jest przez izraelską Fundację Wolfa od 1978 r. w sześciu dziedzinach: chemii, fizyce, matematyce, medycynie, rolnictwie i sztuce. Zwycięzców wybiera Kapituła Nagrody złożona z ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Laureaci otrzymują dyplom oraz nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów.

Prof. Krzysztof Matyjaszewski jest drugim Polakiem, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. Wcześniej, w 1987 roku nagrodę otrzymał Krzysztof Penderecki.

Prof. Krzysztof Matyjaszewski światowej sławy chemik, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Gandawie (Belgia) oraz Rosyjskiej Akademii Nauk, specjalizujący się w technologii polimerów, swoją karierę zawodową rozpoczął w zespole jednego z najwybitniejszych polskich chemików prof. Stanisława Penczka w Centrum Badañ Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Najbardziej znaczącym osiągnięciem naukowym Laureata jest odkrycie i opracowanie nowej metody kontrolowanej polimeryzacji wolnorodnikowej (tzw. metody ATRP), mającej ogromny wpływ na rozwój chemii i technologii polimerów. Za to osiągnięcie został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2004 r. („Polski Nobel”). Jest też Laureatem Nagrody Amerykañskiego Towarzystwa Chemicznego „Herman Mark Senior Scholar Award” (2007 r.).

Więcej o nagrodzie Wolfa w kolejnym numerze "Polimerów"