English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Profesor Henryk Górecki doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej

"Polimery", nr 1/2011


Liczne grono gości z ośrodków naukowych całej Polski zebrało się 25 listopada ub. r. na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wybitnemu badaczowi, autorytetowi w dziedzinie chemii rolnej i technologii nawozów sztucznych – profesorowi Henrykowi Góreckiemu. W uroczystości uczestniczyli również mgr inż. Józef Menes, dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej, oraz prof. Jacek Cybulski, zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych.
ICHP - Profesor Górecki_hc


JM Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. Kazimierz Furtak wręcza dyplom
prof. Henrykowi GóreckiemuProfesora Henryka Góreckiego na Politechnice Krakowskiej darzy się szczególnym szacunkiem. To właśnie Jego zaproszono do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego rozpoczynającego rok akademicki 2010/2011 na Politechnice Krakowskiej. Nie dziwi zatem, że jeszcze w 2009 r. grono profesorów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK wystąpiło z wnioskiem o nadanie prof. Góreckiemu tego najważniejszego akademickiego tytułu honorowego. Wniosek poparli pracownicy naukowi uczelni. W wyniku przeprowadzonego postępowania 25 czerwca 2010 r. Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę o przyznaniu Profesorowi tytułu doktora honoris causa.Uroczystość nadania tytułu otworzył JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Prof. Elżbieta Nachlik, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK, przedstawiła przebieg postępowania w sprawie przyznania prof. Henrykowi Góreckiemu godności doktora honorowego. Laudację wygłosił prof. Zygmunt Kowalski, promotor przewodu doktorskiego, który zwrócił uwagę, że profesor Górecki szybko, jak na warunki polskie, pokonywał kolejne szczeble kariery akademickiej; habilitację uzyskał już w wieku 34 lat, a tytuł profesora, mając zaledwie 42 lata. Prof. Kowalski podkreślił znaczący wkład Profesora w rozwój macierzystej uczelni, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie przez dwie kadencje pełnił On funkcję dziekana. Laudator wskazał także ogromne zasługi prof. Góreckiego dla zacieśniania więzi nauki z gospodarką i transferu technologii ze sfery nauki do przemysłu.

Łaciński tekst dyplomu doktora honoris causa odczytał Prorektor PK, prof. Dariusz Bogdał, który był jednym z inicjatorów przyznania tytułu. Dyplom wręczył, i jako pierwszy złożył serdeczne gratulacje, JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Zgromadzeni wysłuchali wykładu na temat znaczenia nawozów sztucznych w rozwiązywaniu problemu wyżywienia ludzkości.

ICHP - profesor Górecki


Prof. Henryk GóreckiW ceremonii odbywającej się w gościnnych murach Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uczestniczyło wielu znakomitych przedstawicieli świata akademickiego. Obecny był m.in. JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski oraz prorektorzy i wszyscy dziekani macierzystej uczelni prof. Góreckiego, a także rektorzy i prorektorzy innych krajowych szkół wyższych. W uroczystości wzięli też udział doktorzy honorowi Politechniki Krakowskiej – prof. Jan Kmita (wieloletni rektor Politechniki Wrocławskiej) i prof. Zbigniew Engel (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków). Przybył też senator RP prof. Ryszard Górecki. Listy gratulacyjne nadesłali m.in.: Minister Nauki i SzkolnictwaWyższego prof. Barbara Kudrycka i prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Lesław Peters, Politechnika Krakowska (fot. J. Zych)