English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Profesor Andrzej Gałęski laureatem nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

"Polimery", nr 2/2011


ICHP - profesor Gałeski18 listopada 2010 r. profesor Barbara Kudrycka wręczyła prof. dr. hab. Andrzejowi Gałęskiemu (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź) prestiżową nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki. Nagroda przyznawana jest corocznie trzem naukowcom za wybitne osiągnięcia w różnych dyscyplinach nauki.

Doceniono w ten sposób wieloletnie prace Profesora dotyczące właściwości fizycznych polimerów, z uwzględnieniem możliwości ich modyfikacji i przekształcenia w materiały użyteczne do produkcji wyrobów przemysłowych.

Uroczystość odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie — gmachu, w którym pierwsze badania prowadziła M. Skłodowska-Curie. Laureat otrzymał statuetkę w kształcie piramidy.

Laureaci nagrody MNiSW;
pośrodku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. B. Kudrycka,
drugi od prawej prof. A. Gałęski


ICHP - nagrodaRok 2010 był szczególnie pomyślny dla prof. Andrzeja Gałęskiego, albowiem kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu ub. roku, podczas konferencji Polychar-18 w Siegen, Niemcy, otrzymał medal i prestiżową nagrodę „The Paul J. Flory Polymer Research Prize” przyznaną przez Komitet Naukowy World Forum on Advanced Materials za oryginalny wszechstronny wkład w naukę o polimerach (patrz Polimery 2010, 55, 6, 484).

Serdecznie gratulujemy Profesorowi obecnego wyróżnienia i życzymy kolejnych w następnych latach.


Andrzej Pawlak, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź