English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kozłowska, J. Majszczyk

Procesy relaksacyjne i struktura fazowa kopolimerów estrowo-eteroamidowych

Polimery 2005, nr 11-12, 841


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.841


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań metodami DSC, DMTA oraz spektroskopii dielektrycznej kopolimerów estrowo-eteroamidowych (PEEA) złożonych z oligoestrowych bloków sztywnych (PBT) i oligoeteroamidowych bloków giętkich (OEA). Scharakteryzowano wpływ udziałów masowych takich bloków oraz ich długości i na wartości temperatury przemian fazowych, dynamiczne właściwości mechaniczne, a także na przebieg procesów relaksacji dielektrycznej.


Słowa kluczowe: termoplastyczne elastomery multiblokowe, oligoestrowe bloki sztywne, oligoamidowe bloki giętkie, przemiany fazowe, dynamiczne właściwości mechaniczne, relaksacja dielektryczna
A. Kozłowska, J. Majszczyk (281.3 KB)
Procesy relaksacyjne i struktura fazowa kopolimerów estrowo-eteroamidowych