English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Abramowicz

Porównanie wpływu wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na niektóre

właściwości ziarna poli(chlorku winylu). Cz. I. Wpływ na rozkład wymiarów ziarna

Polimery 2005, nr 7-8, 593


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.593


Streszczenie

Porównano wpływ składu dwuskładnikowych mieszanin wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na rozkład wymiarów ziarna (r.w.z.) i niektóre inne własciwości (liczbę K, gęstość nasypową, absorpcję plastyfikatora) suspensyjnego PVC. Przedmiotem badań były 3 stabilizatory typu I-rzędowego poli(alkoholu winylowego) (PVAL) o bardzo zbliżonym stopniu hydrolizy (71-72%), jeden stabilizator typu II-rzędowego PVAL oraz zaliczana do stabilizatorów I-rzędowych pochodna metylohydroksypropylocelulozy (MHPC). Z produktów tych sporządzano dwuskładnikowe mieszaniny różniące się rodzajem i udziałem składników. Suspensyjną polimeryzację chlorku winylu prowadzono w skali laboratoryjnej w temperaturze zależnej od pożądanej wartości liczby K polimeru (53°C, 57°C i 64°C). Badano r.w.z. i wymienione uprzednio właściwości PVC otrzymanego w każdej temperaturze, typując mieszaniny powodujące powstawanie produktów o najkorzystniejszej pod względem przetwórczym charakterystyce granulometrycznej, czyli o najwęższym r.w.z. i możliwie minimalnym udziale (bądź nawet braku) nadziarna i podziarna. Wyniki pracy wskazują, że handlowe stabilizatory nawet o zbliżonych właściwościach nie mogą być stosowane zamiennie, albowiem jedynie odpowiedni dobór ich rodzaju i ilości umożliwia otrzymywanie PVC o dobrych właściwościach przetwórczych.


Słowa kluczowe: chlorek winylu, polimeryzacja suspensyjna, stabilizatory suspensji, rozkład wymiarów ziarna
A. Abramowicz (1.5 MB)
Porównanie wpływu wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na niektóre właściwości ziarna poli(chlorku winylu). Cz. I. Wpływ na rozkład wymiarów ziarna (cz. I)
A. Abramowicz (1.22 MB)
Porównanie wpływu wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na niektóre właściwości ziarna poli(chlorku winylu). Cz. I. Wpływ na rozkład wymiarów ziarna (cz. II)