English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Lubczak

Polieterole z pierścieniem purynowym

Polimery 2005, nr 11-12, 805


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.805


Streszczenie

Opracowano nową jednoetapową metodę otrzymywania polieteroli z pierścieniem purynowym w reakcji węglanu etylenu (WE) z kwasem moczowym (KM). Zbadano przebieg syntezy oraz wpływ jej warunków na niektóre właściwości fizyczne i termostabilność produktów.


Słowa kluczowe: polieterole, synteza, kwas moczowy, węglan etylenu, właściwości
J. Lubczak (354.3 KB)
Polieterole z pierścieniem purynowym