English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Rusu, M. Onciu

Poliamidy aromatyczne zawierające segmenty chalkonylowe podstawione

m-fenylenodiaminą (j. ang.)

Polimery 2005, nr 11-12, 797


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.797


Streszczenie

4'-(b-hydroksyetoksy)chalkonylowy ester kwasu 3,5-diaminobenzoesowego i trzy rodzaje kwasów dwukarboksylowych użyto jako monomery w reakcji polikondensacji w celu syntezy trzech poliamidów zawierających segmenty chalkonylowe w grupach bocznych (Schemat A). Strukturę chemiczną zsyntetyzowanych poliamidów określono metodami spektroskopii FT-IR (rys. 1), 1H NMR (rys. 2) i UV-VIS (rys. 3). Obecność segmentów chalkonylowych w strukturze poliamidów sprawia, że są one zdolne do reakcji sieciowania pod wpływem światła, co potwierdzono za pomocą badań spektroskopowych UV-VIS (rys. 3) i IR (rys. 4 i 5). Otrzymane poliamidy charakteryzowały się średnimi wartościami logarytmicznej liczby lepkościowej (0,67-0,79 dL · g-1) i absorpcji wody (4,58-4,87%), która jest związana ze zdolnością do tworzenia wiązań wodorowych dzięki grupom amidowym (tabela 1). Analiza TGA wykazała dobrą stabilność termiczną poliamidów, których temperatura zeszklenia (Tg) wynosi ok. 230°C (tabela 2, rys. 6). Stwierdzono także, że rozpuszczalniki aprotonowe są zdolne do rozpuszczania tych poliamidów (tabela 3).


Słowa kluczowe: poliamidy, polikondensacja, chalkonylowe grupy boczne, fotosieciowanie
E. Rusu, M. Onciu (308.5 KB)
Poliamidy aromatyczne zawierające segmenty chalkonylowe podstawione m-fenylenodiaminą (j. ang.)