English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Polcyn, J. Janiszewska, A. Lipkowski, Z. Urbańczyk-Lipkowska

Synteza, metody identyfikacji i wybrane medyczne zastosowania dendrymerów

Polimery 2009, nr 6, 407


Streszczenie
Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat otrzymywania dendrymerów, metod ich charakteryzowania i perspektyw zastosowania w medycynie tej nowej klasy związków polimerycznych.

Słowa kluczowe: dendrymery, synteza rozbieżna, synteza zbieżna, nośniki substancji leczniczych, kuracja przeciwnowotworowa, środek kontrastujący w diagnostyce NMR


e-mail: ocryst@icho.edu.pl


P. Polcyn, J. Janiszewska, A. Lipkowski, Z. Urbańczyk-Lipkowska (180.6 KB)
Synteza, metody identyfikacji i wybrane medyczne zastosowania dendrymerów