English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Piszczek, K. Skórczewska, T. Sterzyński

RAPID COMMUNICATION
Ocena tarcia adhezyjnego podczas przepływu tworzywa przy wykorzystaniu

kapilarnego reometru tłokowego (j. ang.)

Polimery 2009, nr 4, 296


Streszczenie
Omówiono próbę oceny tarcia adhezyjnego (Ta), która jest składową siły tarcia w czasie przepływu tworzywa przez kapilarę reometru tłokowego (rys. 1 i 2). Liniowa zależność pomiędzy składową Ta, a zmianą wysokości słupa tworzywa w reometrze kapilarnym (h) (rys. 4 i 5) posłużyła do wyznaczenia współczynnika tarcia adhezyjnego (ξ). Stwierdzono, że jego wartość zależy w głównej mierze od przyłożonego obciążenia (P), a temperatura prowadzenia pomiaru nie wpływa na wartość współczynnika w badanym zakresie (130-140°).


Słowa kluczowe: tarcie adhezyjne, kapilarny reometr tłokowy, współczynnik tarcia adhezyjnego


e-mail: kazimierz.piszczek@utp.edu.pl


K. Piszczek, K. Skórczewska, T. Sterzyński (117 KB)
Ocena tarcia adhezyjnego podczas przepływu tworzywa przy wykorzystaniu kapilarnego reometru tłokowego (j. ang.)