English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Pisula, J. Pigłowski, C. Kummerlöwe

Otrzymywanie i charakterystyka kopoliestrów z poli(bursztynianu butylenowego)

i poli(tereftalanu butylenowego) (j. ang)

Polimery 2006, nr 5, 341


Streszczenie

Na drodze mieszania stopionych poliestrów: poli(bursztynianu butylenowego) (PTMS) i poli(tereftalanu butylenowego) (PBT) uzyskano mieszaniny o różnym składzie ilościowym. Obydwa polietery różnią się zasadniczo właściwościami. PTMS jest polimerem biodegradowalnym, podczas gdy PBT mimo podobieństwa w budowie, ze względu na obecność aromatycznego pierścienia w łańcuchu głównym, nie wykazuje tej cechy. W przypadku prostego mieszania uzyskuje się niejednordną mieszaninę, którą łatwo rozdzielić wykorzystując różnice w rozpuszczalności. Dodatek octanu cynku sprzyja reakcji transestryfikacji i uzyskaniu kopoliestru. Strukturę kopoliestru badano za pomocą FT-IR (rys. 1 i 2, tabela 2) oraz 1H NMR (rys. 3 i 4). Struktura mieszaniny silnie zależy od składu kompozycji (rys. 5 i 6). Przykładowo krystaliczność PBT w mieszaninie PBT/PTMS 80/20 otrzymanej w obecności katalizatora niewiele się zmienia i praktycznie zanika w mieszaninie PBT/PTMS 20/80. W pracy zamieszczono również właściwości termiczne (rys. 9 i 10, tabela 3), mechaniczne (rys. 14, tabela 4) oraz obrazy morfologii badanych mieszanin (rys. 11-13).


Słowa kluczowe: mieszanki polimerowe, przetwórstwo reaktywne, reakcja transestryfikacji, poli(bursztynian butylenowy), poli(tereftalan butylenowy)


W. Pisula, J. Pigłowski, C. Kummerlöwe (228.1 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka kopoliestrów z poli(bursztynianu butylenowego) i poli(tereftalanu butylenowego) (j. ang)