English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Piórkowska, Z. Kuliński, K. Gadzinowska

Plastyfikacja polilaktydu
Polimery 2009, nr 2, 83


Streszczenie
Na podstawie przeglądu literatury omówiono zagadnienia związane z plastyfikacją polilaktydu (PLA) - biodegradowalnego polimeru, który można otrzymywać z surowców naturalnych. Szczegółowo opisano plastyfikację PLA przy użyciu glikoli poli(oksyetylenowych) (PEG) i glikoli poli(oksypropylenowych) (PPG), prowadzącą do obniżenia temperatury zeszklenia (Tg) mieszaniny, zmniejszenia sztywności i zwiększenia ciągliwości materiału. Scharakteryzowano wpływ ciężaru cząsteczkowego i zawartości zastosowanych glikoli na ww. efekty plastyfikacji. Opisano także plastyfikację krystalicznego PLA zależną od rodzaju i zawartości plastyfikatora.

Słowa kluczowe: plastyfikacja polilaktydu


e-mail: epiorkow@cbmm.lodz.pl

E. Piórkowska, Z. Kuliński, K. Gadzinowska (163.4 KB)
Plastyfikacja polilaktydu