English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pielichowski, A. Prociak, S. Michałowski, D. Bogdał

Możliwości wykorzystania odpadów wybranych polimerów w produkcji spienionych tworzyw poliuretanowych

Polimery 2010, nr 10, 757


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.757

Streszczenie

Badaniom poddano sztywne pianki poliuretanowe (PUR), do modyfikacji których użyto produktów recyklingu odpadów spienionych poliuretanów lub polistyrenu (PS) lub suspensyjnego poli(chlorku winylu) (PVC). Określono wpływ produktów glikolizy odpadów PUR, otrzymanych w warunkach ogrzewania mikrofalowego, oraz recyklatów PS i PVC, m.in. na strukturę komórkową, wytrzymałość mechaniczną przy ściskaniu, chłonność wody i palność wytworzonych piankowych materiałów termoizolacyjnych. Taki sposób zagospodarowania odpadów umożliwia zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz lotnych katalizatorów aminowych.


Słowa kluczowe: recykling, odpady polimerowe, modyfikacja, sztywne pianki poliuretanowe.


e-mail: aprociak@mail.pk.edu.pl


J. Pielichowski, A. Prociak, S. Michałowski, D. Bogdał (582.9 KB)
Możliwości wykorzystania odpadów wybranych polimerów w produkcji spienionych tworzyw poliuretanowych