English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O.-M. Păduraru, C. Vasile, S. Paţachia, C. Grigoraş, A.-M. Oprea

Membrany wykonane z mieszanek poli(alkoholu winylowego) z β-cyklodekstryną (j. ang.)

Polimery 2010, nr 6, 473


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.473


Streszczenie
Za pomocą trzykrotnie powtarzanego cyklu zamrażanie/rozmrażanie przygotowano membrany z mieszanek poli(alkoholu winylowego) (PVA) z różną zawartością β-cyklodekstryny (β-CD, tabela 1). Membrany badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM, rys. 1, tabela 2), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD, rys. 2, tabela 3), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC, rys. 5, tabela 5), a także określano krzywe pęcznienia w wodzie (rys. 3) oraz kąty zwilżania. Kinetykę pęcznienia membran w wodzie badano w temp. 25 i 37°C i zaobserwowano, że wpływ temperatury na proces pęcznienia jest nieznaczny (tabela 4). Stwierdzono natomiast istotny wpływ zawartości β-CD na wymiary porów i wynikającą z tego zdolność do pęcznienia. Wzrost zawartości β-CD powodował ponadto wzrost stopnia krystaliczności próbek.


Słowa kluczowe: β-cyklodekstryna, poli(alkohol winylowy), membrany, pęcznienie


e-mail: paduraruo@icmpp.ro


O.-M. Păduraru, C. Vasile, S. Paţachia, C. Grigoraş, A.-M. Oprea (634.1 KB)
Membrany wykonane z mieszanek poli(alkoholu winylowego) z β-cyklodekstryną (j. ang.)