English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska, W. Jaskółowski

Nowy poliol boroorganiczny do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych.

Cz. II. Otrzymywanie sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych

z zastosowaniem nowego poliolu boroorganicznego

Polimery 2010, nr 2, 99


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.099


Streszczenie

Przedstawiono warunki otrzymywania pianek PUR-PIR z zastosowaniem jako poliolu nowego związku boroorganicznego stanowiącego produkt reakcji N,N'-di(metylenooksy-3-hydroksypropylo)mocznika z kwasem borowym a także wyniki oznaczeń parametrów procesu spieniania oraz badań właściwości użytkowych tych pianek. Badania te doprowadziły do wniosku, że bardzo korzystne jest zastosowanie otrzymanego boranu jako składnika poliolowego i jednocześnie uniepalniacza w produkcji pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Otrzymane sztywne pianki charakteryzują się mniejszą kruchością, większą wytrzymałością na ściskanie i zawartością komórek zamkniętych, oraz znacznie ograniczoną palnością w stosunku do pianki wzorcowej. Uzyskane wyniki wskazują, że opisywany nowy poliol może być z powodzeniem stosowany do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych, poprawiając właściwości użytkowe tych tworzyw.


Słowa kluczowe: poliuretano-poliizocyjanurany, sztywne pianki, otrzymywanie, właściwości mechaniczne, palność, boroorganiczny poliol


e-mail: sadowska@ukw.edu.pl

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska, W. Jaskółowski (133.9 KB)
Nowy poliol boroorganiczny do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Cz. II. Otrzymywanie sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych z zastosowaniem nowego poliolu boroorganicznego