English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska

Nowy poliol boroorganiczny do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych.
Cz. I. Charakterystyka i warunki otrzymywania nowego poliolu boroorganicznego

Polimery 2010, nr 1, 29


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.029


Streszczenie
Opracowano syntezę nowego poliolowego związku boroorganicznego na podstawie kwasu borowego i N,N'-di(metylenooksy-3-hydroksypropylo)mocznika [równanie (1)]. Scharakteryzowano otrzymany produkt głównie pod kątem jego przydatności jako składnika poliolowego do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Wyniki badań gęstości, lepkości, liczby hydroksylowej oraz zawartości wody wskazują, że można go z powodzeniem stosować do tego celu. Analiza metodami IR i 1H-NMR potwierdziła obecność aktywnych grup hydroksylowych. Scharakteryzowano też termostabilność opisywanego boroorganicznego poliolu.


Słowa kluczowe: poliol, związek boroorganiczny, sztywne pianki poliuretanowe, surowce


e-mail: sadowska@ukw.edu.pl

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska (93 KB)
Nowy poliol boroorganiczny do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Cz. I. Charakterystyka i warunki otrzymywania nowego poliolu boroorganicznego