English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik

RAPID COMMUNICATION
Kompozyty nienasyconych żywic poliestrowych stosowane

w technologii vaccum casting (j. ang.)

Polimery 2008, nr 2. 144


Streszczenie

Przedmiotem pracy były hydrofobizacja bentonitów (glin o budowie warstwowo-pakietowej) czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS) i możliwości zastosowania otrzymanego produktu jako napełniacze preakcelerowanych nienasyconych żywic poliestrowych (UP) do zastosowania w odlewaniu próżniowym Vaccum Casting. W pracy zastosowano naturalne oczyszczone i wzbogacone w montmoryllonit bentonity "Specjal" i "SN", a metoda ich modyfikacji QAS była zgodna z opatentowanym sposobem. Stwierdzono, że dodatek modyfikowanych bentonitów (1.5 i 3.0%) do handlowych preakcelerowanych UP, spowodował znaczną poprawę właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie, twardości próbek wg Brinella oraz udarności bez karbu Charpy'ego). Zaobserwowano także wyraźny wpływ stężenia nanonapełniacza w żywicy na jakość odlewanych wyrobów.


Słowa kluczowe: preakcelerowana nienasycona żywica poliestrowa, bentonity, organogliny, nanocząstki, nanokompozyty, właściwości mechaniczne, odlewanie próżniowe


e-mail: molek@prz.rzeszow.pl


M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik (90.4 KB)
Kompozyty nienasyconych żywic poliestrowych stosowane w technologii vaccum casting (j. ang.)