English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, G. Budzik, M. Heneczkowski, T. Markowski

Kompozyty żywic poliuretanowych z dodatkiem Nanobentów®
Polimery 2010, nr 3, 194


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.194

Streszczenie
Sporządzono kompozycje na podstawie żywicy poliuretanowej PUR (RenPIM-VG 5234, 5286 i 5287 oraz RenCast FC55) stosowanej do odlewania próżniowego, z udziałem 0-3 % mas. nanonapełniaczy Nanobent® ZR1 lub ZR2. Wybrany poliol homogenizowano w warunkach różnej temperatury z wykorzystaniem ultradźwiękowej myjki, szybkoobrotowych homogenizatorów lub kombinacji obu tych urządzeń. Zbadano wpływ rodzaju i zawartości nanonapełniacza, a także temperatury i metody dyspergowania na wytrzymałość mechaniczną nanokompozytów oraz na morfologię ich powierzchni. Stwierdzono, że optymalną sztywność, wytrzymałość i drobnopłytkową morfologię wykazują kompozyty zawierające 3 % mas. Nanobentu® ZR1 na osnowie żywicy RenPIM-VG 5286.


Słowa kluczowe: żywica poliuretanowa, glinokrzemiany, Nanobenty®, nanokompozyty, właściwości mechaniczne, morfologia


e-mail: molek@prz.edu.pl


M. Oleksy, G. Budzik, M. Heneczkowski, T. Markowski (171.4 KB)
Kompozyty żywic poliuretanowych z dodatkiem Nanobentów®