English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Olędzka, L. Pyskło, M. Sobczak, A. Łuksa

Piroliza zużytych opon w aspekcie technicznym i ekonomicznym oraz uszlachetnianie

otrzymywanych produktów

Polimery 2006, nr 6, 407


Streszczenie

Na podstawie literatury (72 poz.) uzasadniono konieczność rozwiązania nabrzmiewającego w skali światowej problemu ciągłego gromadzenia się odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon samochodowych. Przedstawiono sposoby ich odzysku i recyklingu oraz uwarunkowania legislacyjno-ekonomiczne w tej dziedzinie. Omówiono dotychczasowe metody pirolizy zużytych opon z uwzględnieniem różnych technik prowadzenia tego procesu (próżniowa, w układzie gaz-ciało stałe oraz w układzie ciecz-ciało stałe) wraz z charakterystyką uzyskiwanych produktów oraz możliwości ich wykorzystywania. Wspomniano też o nowych kierunkach badań nad omawianym zagadnieniem [piroliza plazmowa, piroliza wobec katalizatorów (zeolitów)]. Dokonano szacunkowej oceny opłacalności niektórych technologicznych rozwiązań pirolizy, przedstawiając przy tym światowe firmy produkujące instalacje do jej prowadzenia, z uwzględnieniem różnych konstrukcyjnych rozwiązań pieców pirolitycznych.


Słowa kluczowe: odpady gumowe, zużyte opony, recykling, piroliza, rozwiązania przemysłowe, wykorzystywanie produktu, opłacalność


e-mail: l.pysklo@ipgum.pl


E. Olędzka, L. Pyskło, M. Sobczak, A. Łuksa (122.5 KB)
Piroliza zużytych opon w aspekcie technicznym i ekonomicznym oraz uszlachetnianie otrzymywanych produktów