English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Ociński, E. Kociołek-Balawejder

Zastosowanie polimerów chelatujących do usuwania z wód związków arsenu

Polimery 2011, nr 1, 11


DOI:
dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.011

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący możliwości wykorzystania polimerów chelatujących zawierających różne grupy funkcyjne, w procesach usuwania z wód związków arsenu(III) i (V), które wykazują dużą toksyczność i są poważnym zagrożeniem ekologicznym w wielu rejonach świata. Przedstawiono mechanizmy wiązania arsenianów i arseninów bezpośrednio przez grupy funkcyjne polimerów, jak również na drodze tzw. wymiany ligandowej. Omówiono wpływ warunków prowadzenia procesu, tj. natężenia przepływu roztworu przez złoże, pH oczyszczanej wody oraz obecności innych jonów na efektywność wiązania związków arsenu. Opisano możliwości regeneracji i wielokrotnego wykorzystania polimerów chelatujących


Słowa kluczowe: polimery chelatujące, wymiana ligandowa, usuwanie arsenu, arseniany, arseniny


e-mail: elzbieta.kociolek-balawejder@ue.wroc.pl


D. Ociński, E. Kociołek-Balawejder

Zastosowanie polimerów chelatujących do usuwania z wód związków arsenu