English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kloziński, T. Sterzyński

Ocena poprawki Bagleya na podstawie pomiarów w linii wytłaczarskiej

Polimery 2005, nr 6, 455


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.455


Streszczenie

Pomiary poprawki Bagleya (eB) tradycyjnie realizuje się za pomocą reometrów kapilarnych, natomiast w artykule przedstawiono metodę wyznaczania wartości eB na podstawie pomiarów prowadzonych w rzeczywistych warunkach przetwórczych. Jako urządzenie pomiarowe zastosowano reologiczną głowicę z wymiennymi dyszami, zamontowaną do korpusu wytłaczarki jednoślimakowej. Badania przeprowadzono przy użyciu dwóch handlowych rodzajów polietylenów małej gęstości (PE-LD). Specyfika działania układu uplastyczniania wytłaczarki, dalece różniącego się od układu uplastyczniania reometru kapilarnego, wymusiła konieczność opracowania odpowiedniej procedury pomiarowo-obliczeniowej umożliwiającej ocenę eB w trakcie trwania procesu wytłaczania. Poprawkę Bagleya wyznaczono w zakresie szybkości ścinania 27-629 s-1. Wymienność dysz pomiarowych pozwoliła na określenie wpływu elementów geometrycznych kanału na wartość eB. Na podstawie przebiegu profili prędkości dokonano interpretacji różnic wartości poprawki Bagleya w zależności od rodzaju PE-LD i wymiarów dysz pomiarowych.


Słowa kluczowe: poprawka Bagleya, pomiary w linii wytłaczarskiej, efekt wlotowy, profil prędkości, pomiary reologiczne
A. Kloziński, T. Sterzyński (1.14 MB)
Ocena poprawki Bagleya na podstawie pomiarów w linii wytłaczarskiej (cz. I)
A. Kloziński, T. Sterzyński (1.13 MB)
Ocena poprawki Bagleya na podstawie pomiarów w linii wytłaczarskiej (cz. II)