English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2018

A. H. Mohammed, M. B. Ahmad, N. A. Ibrahim, N. Zainuddin 2018-07-25
Synteza i właściwości żelu N-winylopirolidon/metakrylan3-(trimetoksysililo)propylu z różną zawartością czynnika sieciującego (j.ang.)

>>>

A. Pobudkowska, K. Nosol, P. Gierycz, U. Domańska 2018-07-25
Formulacja nanocząstek polilaktyd/poli(kwas mlekowy-co-glikolowy) z nimesulidem oraz ocena kinetyki ich uwalniania (j.ang.)

>>>

M. Kwiatkowska, I. Kowalczyk, A. Szymczyk, K. Gorący 2018-07-25
Wpływ procesu wygrzewania na strukturę krystaliczną i właściwości mechaniczne furano-estrowych kopolimerów multiblokowych z udziałem monomerów pochodzenia roślinnego (j.ang.)

>>>

P. Rytlewski, M. Stepczyńska, K. Moraczewski, R. Malinowski, B. Jagodziński, M. Żenkiewicz 2018-07-25
Właściwości mechaniczne i biodegradowalność wzmocnionego włóknami lnianymi kompozytu polilaktydu z polikaprolaktonem (j.ang.)

>>>

J. Ryszkowska, M. Auguścik, M. Leszczyńska, K. Mizera, Ł. Wierzbicki, T. Szymczak, P. Lasota, K. Lipert, M. Półka 2018-07-25
Poliuretanowe struktury kompozytowe z tkaninami 3D

>>>

I. Kuszelnicka, A. Rudawska, D. Ginter-Kramarczyk, M. Michałkiewicz, S. Zajchowski, J. Tomaszewska 2018-07-25
Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków

>>>

R. Szczesiak, M. Kowalik, M. Cader, P. Pyrzanowski 2018-07-25
Parametryczny model numeryczny do predykcji właściwości mechanicznych struktur wytwarzanych w technologii FDM z materiałów polimerowych

>>>

K. Pepliński 2018-07-25
Wpływ technologii otrzymywania gniazd w formach wtryskowych na efektywność przetwarzania tworzyw

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 9/2018) 2018-07-25