English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2016

P. Chmielarz, A. Sobkowiak 2016-08-08
Synteza poli(akrylanu butylu) metodą kontrolowanej elektrochemicznie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu

>>>

M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec 2016-08-08
Synteza bimetalicznego silseskwioksanowego kompleksu tytanu(IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin

>>>

M.M. Mazurek-Budzyńska, G. Rokicki, K. Paśnik 2016-08-08
Wykorzystanie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) w syntezie poliestrowych żywic alkidowych schnących na powietrzu i alifatyczno-aromatycznych poli(estro-węglanów) (j.ang.)

>>>

A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec 2016-08-08
Nanokompozyty polipropylen/poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany – badania objętości swobodnych, stopnia krystaliczności oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia (j.ang.)

>>>

A. Bukowska, W. Bukowski, S. Kleczyńska, K. Dychtoń, M. Drajewicz 2016-08-08
Hydroksyfunkcjonalizowane porowate cząstki polimerowe otrzymane z mieszaniny hydrofilowych i hydrofobowych monomerów (j.ang.)

>>>

M. Kurańska, A. Prociak, S. Michałowski, U. Cabulis, M. Kirpluks 2016-08-08
Mikroceluloza jako napełniacz naturalny pianek poliuretanowych wytwarzanych z udziałem biopoliolu z oleju rzepakowego (j.ang.)

>>>

K. Sokołowska, A. Konieczna-Molenda, E. Witek 2016-08-08
Hydroliza odpadów celulozowych katalizowana enzymami celulolitycznymi immobilizowanymi na nośniku polimerowym

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 9/2016) 2016-08-09